‘Austràlia, la oportunitat als antípodes’

La Vanguardia, desembre 2016

la Vanguardia - Aimsun en Australia, la oportunidad en las antípodas

Mar Galtés: El país continent acumula 23 anys de creixement, i les empreses catalanes comencen a descobrir-lo com a mercat.


Avui Austràlia és el segon mercat d’Aimsun, deprés dels EUA. Alex Torday és a Sydney des del 2012: “En aquest mercat cal ser-hi present, és massa lluny de tot arreu. I si els teus clients et veuen aquí, entenen el teu compromís.”


Article: Austràlia, la oportunitat als antípodes, la Vanguardia, desembre 2016


© 2016 La Vanguardia Internacional


la Vanguardia - Aimsun en Australia, la oportunitat als antípodes

  • 有问题吗? 请联系我们。

    我们在这里提供帮助!

  • 有问题吗? 请联系我们。

    我们在这里提供帮助!

分享