Simulant el tramvia de Sydney

Mobilicat, gener 2018: Rob Dus (GTA Consultants) ens ofereix un informe sobre el model de trànsit híbrid per a l’operació del nou sistema de transport al centre de Sydney, Austràlia.