La Jornada Catalana de la Mobilitat

6-7 de juny 2018, Granollers

La integració del cotxe autònom i les conseqüències que això pot tenir tant en la configuració de la mobilitat com en la nostra vida diària, planteja alguns interrogants, especialment pel que fa a la seguretat: Ens podem refiar al 100% d’un vehicle sense conductor? Les carreteres seran segures? Hi haurà més o menys accidents?

En aquesta edició, La Jornada Catalana de la Mobilitat vol plantejar aquest i altres interrogants al voltant de la mobilitat amb vehicles autònoms, però sobretot vol portar el debat a l’àmbit del transport públic. És possible una xarxa de transport públic amb vehicles autònoms? Quins avantatges i inconvenients té?

De fet, l’experiència d’introduir autobusos autònoms en el transport públic urbà ja s’està duent a terme en diverses ciutats europees com Lió, Londres, Amsterdam, Perth, i més recentment també a Guipúscoa, amb més o menys bons resultats.

El equip d’Aimsun (Josep Maria Aymami, Jordi Casas, Josep Perarnau i Mauricio Castro) t’esperen en el stand #3 per explicar-te més. El dijous día 7 de juny, Jordi Casas parla en Sessió 7A – El vehicle autònom i la seva contribució a la sostenibilitat de les ciutats.

Juny 6-7 2018, La Jornada Catalana de la Mobilitat, GranollersI