El RACC simula l’impacte de la connexió del tramvia a Barcelona

La connexió dels tramvies per l’avinguda Diagonal és un dels projectes de major envergadura que té plantejats en aquests moments la ciutat de Barcelona. El RACC ha presentat un estudi que analitza 21 cruïlles de l’Eixample per avaluar l’impacte de la unió dels tramvies sobre la qualitat de l’aire i la mobilitat de diferents modes de transport.

 

L’estudi posa de manifest els punts següents:

 

  • Des del punt de vista de la mobilitat, els usuaris del tramvia milloren la rapidesa dels desplaçaments
  • En canvi, s’empitjora el temps de viatge de les línies de bus que creuen la Diagonal, d’alguns moviments de vianants, i de bastants usuaris del vehicle privat

 

Des del punt de vista mediambiental, els efectes són negatius sobre la qualitat de l’aire (NOx), inclús sobre la pròpia Av. Diagonal, en augmentar significativament la congestió de vehicles privats.

 

El RACC assenyala que aquestes conclusions no han format part del debat públic fins ara i sol·licita que es faci un estudi que avaluï tots aquests efectes no desitjats al detall i amb una visió global, tenint present altres mesures que està previst que s’apliquin simultàniament a la ciutat, com les anomenades “superilles”.

 

L’estudi ha simulat amb Aimsun l’impacte de la unió dels tramvies en dues zones diferents de l’avinguda Diagonal:

 

Zona 1: àrea formada per pl. Francesc Macià – c/ Urgell – Av. Sarrià

Zona 2: àrea formada per c/ Balmes – Via Augusta – pg. de Gràcia

 

Més informació:
Estudi de la mobilitat en la connexió del tramvia per la Diagonal

  • ¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto.

    ¡Estamos aquí para ayudarte!

  • ¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto.

    ¡Estamos aquí para ayudarte!

SHARE