Zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym

 

 

Symulacje w czasie rzeczywistym przeprowadzane na dużych obszarach przez Aimsun Online pozwalają kierującym ruchem na przewidzenie i ewaluację wpływu zagęszczenia ruchu i implementację odpowiednich strategii. Jest to możliwe dzięki niezrównanej prędkości naszego oprogramowania: wystarczy 2-5 minut aby otrzymać kompletne prognozy na następne pół godziny.

 

Wizja przyszłości

Aimsun Online pasuje idealnie do centrum zarządzania ruchem, gdzie nieprzerwalnie przetwarza dane z pomiarów w rzeczywistości, przeprowadza symulacje ruchu pojazdów na obszarze dowolnych rozmiarów: od pojedyńczej drogi aż po kompletną sieć drogową metropolii. Dzięki połączeniu danych zbieranych o ruchu wraz z bieżącą aktualizacją i wiernym odwzorowaniem strategii rozładowania zagęszczenia ruchu, Aimsun Online może być użyty do prognozowania wzorców ruchu w przyszłości, które są tworzone na podstawie zestawu dostępnych danych lub konkretnej stategii zarządzania ruchem.

 

 

Zastosowanie Aimsun Online

Używanie Aimsun Online jako narzędzie analityczne dla każdego Zaawansowanego Systemu Informacji dla Podróżnych (ATIS) lub Zaawansowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ATMS) pozwala na następujące zastosowanie:

 • Kalkulacje szacowanego czasu podróży
 • Transit DSS oparty o dostępne informacje
 • Ocena strategii dla reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • Systemy informacji dla podróżnych online (przed podróżą i w jej trakcie)
 • Dynamiczne zmiany trasy dla pojazdów uprzywilejowanych
 • Dynamiczne planowanie trasy
 • Zarządzanie emisją spalin
 • Ocena strategii dla reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie natężeniem ruchu miejskiego i poza miastem
 • Zarządzanie w sytuacjach zagrożenia i ewakuacji na dużą skalę
 

Niezrównane możliwości w zarządzaniu ruchem

Symulacje mają potencjał aby znacznie zwiększyć dokładność przewidywanych czasów podróży. Dzięki aktualizacjom zmian natężenia i ich efektów w sieci drogowej jest to jedyna technika, która pozwala operatorom porównać efektywność złożonych alternatywnych strategii zarządznia ruchem szybko i objektywnie. Umożliwia to:

 • Bardziej efektowne i wydajne zarządzenie w nadzwyczajnych okolicznościach
 • Zmniejszenie wpływu pojedyńczych incydentów na ruch oraz umożliwienie szybszej poprawy sytuacji przez nie spowodowanych
 • Możliwość szybkiego przekazywania informacji o utrudnieniach w ruchu kierowcom
 • Mniejsze zapotrzebowanie personelu
 • Skrócenie czasu podróży, a co za tym idzie zwiększenie oszczędności budżetowych
 

 

 

Przyszłość. Dziś.

Punktem wyjściowym dla Aimsun Online jest dokładne odwzorowanie obecnego stanu ruchu drogowego. Poprzez porównywanie wyników z ostatnich 30 minut wraz z historycznymi danymi o ruchu Aimsun Online pozwala na wybranie odpowiednich matryc Od/Do i przeprowadzić symulację sieci w obecnym stanie natężenia ruchu. Ta wyrafinowana procedura monitorowania na podstawie symualcji wspierana jest przez analizy danych w czasie i nie tylko pozwala na dokładne prognozowanie czasów podróży lecz także daje zaawansowane możliwości przewidywania potencjalnych incydentów.

 

Porównywanie strategii bez domysłów

W przeciwieństwie do tradycyjnych procesów analitycznego prognozowania, możliwość symulowania zachowań pojedyńczych pojazdów pozwala na wierne odtworzenie wprowadzonych strategii ITS takich jak:

 • Pomiarów na odcinkach
 • Koordynowania sygnalizacji świetlnej
 • Tymczasowych zmian kierunku ruchu
 • Dynamicznych zmian w zakresie ograniczenia dozwolonej prędkości na drodze
 • Systemy informacyjne dla ruchu

Powyższe pozwala na odtworzenie i kwantytatywne porównanie strategii zarządzania ruchem w celu zmniejszenia zagęszczenia ruchu zanim zostaną one wprowadzone w rzeczywistości.

 

 

 

Dostosowane wskaźniki wydajności

Porównanie strategii w Aimsun Online polega na możliwości syntezy ogromnych ilości danych z symulacji w unikatowe wskaźniki wydajności. To pozwala obsłudze centrum kontroli na zapoznanie się z przyszłym stanem sieci drogowej i wybranie najlepszej strategii poprzez zestawienie zwięzłych, osobno przeanalizowanych map cieplnych. Co najważniejsze, te pomiary wydajności posiadają możliwość dostosowania, dzięki czemu mogą wiernie odwzorowywać strategie zarządzania ruchem jakie zarząd dróg zamierza podjąć. Poprzez dostęp do indywidualnych parametrów: czasu opóźnienia, czasu podróży, pozycji, emisji spalin, prędkości, trasy oraz wielu innych, pomiary wydajności mogą być na tyle skomplikowane, na ile wymagają tego użytkownicy.


 

Bogata struktura dynamicznego przypisywania zmiennych ruchu

Jeden z najważniejszych elementów, które sprawiają, że Aimsun jest unikatowym rozwiązaniem dla dostępu informacji i prognozy ruchu w czasie rzeczywistym jest jego innowacyjne kombinacje przypisywania zmiennych dla ruchu. Aimsun Online daje bogate kombinacje technik dynamicznego przypisywania ruchu (Dynamic Traffic Assignment – DTA) w ramach jednej symulacji aby dać najwierniejsze odwzorowanie możliwego wyboru trasy. Dynamiczne przypisywanie zmiennych ruchu i stochastyczny wybór trasy są możliwe w Aimsun i mogą być łączone zarówno w modelowaniu mezoskopowym, mikroskopowym jak i hybrydowym. Daje to możliwość łączenia operacji (modelowanie zachowania w powtarzających się warunkach) z możliwością oceny działania, (patrząc na krótkoterminowe natężenie i wymagania sygnalizacji dla wyjątkowych sytuacji takich jak roboty drogowe lub tymczasowe zamknięcie pasów jezdni). Rezultaty z analizy modelu DTA mogą być użyte do ewaluacji wielu innych wskaźników związanych z indywidualnym czasem i kosztem podróży, a także meta dane z całej sieci drogowej dla potrzeb regionalnego planowania.

 

 
Standardowa architektura Aimsun Online
 

Dynamic traffic assignment diagram
 

Stały monitoring

Dla zwiększenia dokładności prognozowania, Aimsun Online zawiera moduł, który nieustannie porównuje skuteczność prognoz z pomiarami w rzeczywistości otrzymanych po upłynięciu czasu z prognozy. Błędy w prognozowaniu są powiązywane z innymi wynikami symulacji przeprowadzanych w tym samym okresie i oznaczane jako wątpliwe do zrealizowania. Porównywanie pomaga obsłudze kontroli ruchu na podejmowanie decyzji na podstawie gruntownej wiedzy, a także gwarantuje dostęp do często aktualizowanego modelu sieci ruchu drogowego.

 

Pakiet Aimsun Online

Aby pomóc Ci z wdrożeniem Aimsun Online oferujemy kompletny zestaw, który wychodzi daleko poza proste wprowadzenie na temat produktu. Wychodząc na przeciw potrzebom wsparcia dla naszych klientów w podejmowaniu natychmiastowych decyzji oferujemy indywidualne rozwiązania, w skład, których wchodzi:

 • Pakiet oprogramowania
 • Wprowadzenie modelu i jego kalibrację przy współpracy z renomowanymi firmami zajmującymi się symulowaniem ruchu
 • Integrację z dotychczasowym systemem zarządzania ruchem w ścisłej współpracy z klientem
 • Dostosowanie interfejsu użytkownika online
 • Szkolenie nowych użytkowników
 • Stałe wsparcie naszych ekspertów i aktualizacja oprogramowania