SmallStandardProfessionalAdvanced
Mikrosymulator
Mezosymulator   
Modelowanie Makroskopowe   
Modelowanie Mezo-Makroskopowe   
DTA – Stochastyczne modele wyboru trasy
DTA – Dynamiczny wybór trasy   
Dwuwątkowość**  
 
Wtyczka Legion for Aimsun
Modele 2D i 3D
Symulacja publicznych środków transportu
Zarządzanie ruchem drogowym
Interfejs GIS i CAD
Skrypty ****
Analiza danych wejściowych i z detektorów
Importer CONTRAM
Importer SYNCHRO
Importer CUBE
Importer Paramics
Importer VISSIM
Importer VISUM
 
DODATKOWE MODUŁYSmallStandardProfessionalAdvanced
Wtyczka Legion for Aimsun Lite
Wtyczka Legion for Aimsun Extra
Interfejsy oprogramowania planistycznego (EMME oraz Saturn) 
Kontrolery adaptacyjne*****  
Wsparcie dodatkowych procesorów  
  
PROGRAMOWANIE MODELISmallStandardProfessionalAdvancedAimsun API Aimsun microSDK  Aimsun platformSDK***  

 

 Zawiera    Opcjonalnie

* Zarówno wersja podstawowa jak i standard mają ograniczenia wielkości tworzonych modeli. Small jest ograniczona do uruchamiania, zapisu sieci złożonych z maksymalnie 20 połączeń i 40km jezdni, wersja standard jest ograniczona do uruchamiania, zapisu sieci złożonych z maksymalnie 100 połączeń i 200km jezdni. Wersje Professional i Advanced nie mają żadnych ograniczeń.

** Dwuwątkowość umożliwia prowadzenie równoległych symulacji wykorzystując wielordzeniowe procesory.

*** Do nabycia z odrębną licencją.

**** Skrypty w wierszu poleceń są dostępne tylko w wersji Professional i Advanced.

***** ETRA, SCATS, SCOOT, SICE, Telent, Telvent, UTOPIA, VS-Plus i ZGZ Prio.

Aimsun Small Edition

Analiza multimodalnych skrzyżowań, oraz małych obszarów z największą precyzją w atrakcyjnej cenie.

Aimsun Standard Edition

Najszybszy i najdokładniejszy symulator dla obszarów zurbanizowanych i arterii komunikacyjnych w najlepszej cenie.

Aimsun Professional Edition

Mikrosymulator dla większych miast i sieci arterii komunikacyjnych o dowolnym rozmiarze z możliwością wielowątkowości.

Aimsun Advanced Edition

Dostęp do trzypoziomowego modelowania, hybrydowy mikro-mezo symulator i najbogatsza struktura dynamicznego przypisywania zmiennych ruchu na rynku dla największych aplikacji każdego typu.