Aimsun Online a Camins.cat Jornada: La Mobilitat. Present i Futur de les noves tecnologies, Barcelona


15 March 2016

Camins.cat Conference: Mobility. The present and future of new technologies

Barcelona

Josep Maria Aymamí, Regional Manager, Business Development, will present “The role of simulation in planning and traffic management” at this conference to be held at the College of Engineers. The presentation will include case studies of locations where traffic models have played a key role in areas such as development of new infrastructure, design of new public transport routes, or even connecting them for short-term forecasts and real-time traffic management using decision support systems such as Aimsun Online.

Jornada – La Mobilitat: programme

15 març 2016

Camins.cat Jornada: La Mobilitat. Present i Futur de les noves tecnologies

Barcelona

La jornada Camins.cat tindra lloc el proper dimarts 15 de març, al Col·legi d’Enginyers de Camins, sota la coordinació tècnica de Marc Solé, director general de l’empresa Sensefields.

Josep Maria Aymamí presenta “El paper de la simulació en la planificació i la gestió del trànsit” a la jornada”. Veurem casos d’estudi representatius en diverses àrees del món, on el models de trànsit han jugat un paper clau en aspectes com el desenvolupament de noves infraestructures, el disseny de noves línies de transport públic, o fins i tot connectant-los en temps real en centres de gestió per obtenir prediccions a curt termini i convertir-los en sistemes d’ajuda a la decisió.

Jornada – La Mobilitat: programa